Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

8329 e6e2 600
Reposted byhimerra000monnnn066puremindxchorerakrolfasolek

July 02 2015

8030 b59e
Reposted byoreliUnrealUnrealityfotofoblucidumintervallum
Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim
ciele. Robi się z niego rzecz zupełnie nowa.
Każdy nerw, każdy mięsień dwoi się i troi.
Lubię twe ciało. Lubię to, co robi,
lubię jego sposoby. Lubię pod twą skórą
wyczuć palcami kości i kręgosłup drobny,
i czuć, jak drży ta cała jędrna gładkość, którą
wciąż od nowa całować, całować, całować
chciałbym; lubię całować twoje to, a też
i tamto, z wolna głaskać elektryczną wełnę
twoich kędziorów, kiedy ciało rozchylone
ulega temu czemuś... I oczy, ogromne
okruszyny miłości; i lubię ten dreszcz
pode mną ciebie tak nowej zupełnie
— E. E. Cummings "Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim" (tł. Stanisław Barańczak)
Reposted bykikipipipremonitionhopefulnesssamozatrucieabeilleVariabeleLadyNeutrinmaliwadum-spiro-sperofrytkatosialanniheartbreakloveisadogfromhellheartbreakrosaliedesperateeeactanonverba

June 29 2015

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
5465 46d9

kingmatic:

blue-author:

thegreenwolf:

People often think of fire as a destructive force, and it can be. But fire also rejuvenates the land. Many grasses have evolved root systems that survive fires so they can be renewed, and some trees and other plants have seeds that only germinate after a fire has come through. Plus fires clean out old dead wood and other debris, making it easier for fresh plant life to grow. 

It’s like a picture of the tide coming in, somewhere in the Elemental Chaos.

Whoever took this picture definitely ran for his/her life after

4721 525d
Yeah, credit where credit is due: amazing artork by Chiara Bautista!
Reposted fromLeWho LeWho vialucidumintervallum lucidumintervallum

June 28 2015

0967 50eb 600

anamorphosis-and-isolate:

― Palo Alto (2013)
AprilI’m not depressed. I’m tired.

2882 c985
9120 04ce
6939 5c3d
5768 a745

Leis, Switzerland

frankly esoteric frankly esoteric
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl